ZJAZD 90-LECIA

  • Uwaga pierwszoklasiści!

   Uwaga pierwszoklasiści!

   W związku z wprowadzeniem od września 2024 e-legitymacji informujemy, że zdjęcia powinny spełniać pewne normy.

  • Stacji Biblioteka w Chebziu "Sobota z Uśmiechem"

   Stacji Biblioteka w Chebziu "Sobota z Uśmiechem"

     W dniu 9 marca br. odbyła się w Stacji Biblioteka w Chebziu "Sobota z Uśmiechem", którą zorganizowały cztery projekty z naszej szkoły: Applomani, EKOTKI, FunKid i Wróżki Zębuszki. Każdy z nich przygotował swoje stanowisko, na którym były różne aktywności dla najmłodszych w tematyce poszczególnych ekip. Prócz tego wszystkie projekty wspólnie brały udział w zabawach animacyjnych z dziećmi. Nie było nudy, ale za to zgodnie z nazwą wydarzenia, było na nim wiele śmiechu.

  • Terminarz wydarzeń tygodnia przedmiotów matematyczno - przyrodniczych

   Terminarz wydarzeń tygodnia przedmiotów matematyczno - przyrodniczych
  • Tydzień Języków Obcych

   Tydzień Języków Obcych

   Kochani, wielkimi krokami zbliżają się coroczne obchody Tygodnia Języków Obcych, oto ramowy plan wydarzenia:

   8 stycznia (poniedziałek) DZIEŃ ANGIELSKI POD HASŁEM BRITISH ROYAL FAMILY

   9 stycznia (wtorek) DZIEŃ ANGIELSKI POD HASŁEM DZIEŃ POSTACI Z LITERATURY FANTASY (HARRY POTTER, HOBBIT, LORD OF THE RINGS, STAR WARS)

   10 stycznia (środa) DZIEŃ ANGIELSKI POD HASŁEM WILD WILD WEST, CZYLI DZIEŃ COUNTRY

   11 stycznia (czwartek) DZIEŃ NIEMIECKI, FRANCUSKI I HISZPAŃSKI

   12 stycznia (piątek) DZIEŃ UKRAIŃSKI WŁOSKI I ROSYJSKI

   TYDZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH ZWIEŃCZY XXIV FESTIWAL PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ (PRZESŁUCHANIA DO FESTIWALU ODBĘDĄ SIĘ W PONIEDZIAŁEK (8.01)

   W ramach TJO odbędą się liczne wykłady, prelekcje i prezentacje, będą warsztaty i konkursy, w tym konkurs kulinarny. Każdego dnia będzie nam towarzyszyć muzyka, a we wtorek i czwartek będzie można coś zjeść na kiermaszu

   PODCZAS CAŁEGO TYGODNIA JĘZYKÓW OBCYCH MILE WIDZIANE PRZEBRANIA LUB AKCENTY DODANE DO UBIORU ZGODNE Z TEMATYKĄ DNIA, ZAPRASZAMY WAS NIE TYLKO DO WSPÓLNEJ NAUKI, ALE TAKŻE DO WSPÓLNEJ ZABAWY! a

   WKRÓTCE WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW!

   Pozdrawiamy serdecznie, Zespół językowców

  • PROJEKT WEKTORY ŻYCIA

   PROJEKT WEKTORY ŻYCIA

   Wektory życia

   to zajęcia psychoedukacyjne służące kształtowaniu postaw prozdrowotnych i prorodzinnych,umożliwiające uczestnikom aktywne poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Jaki wpływ na przyszłość mają dzisiejsze wybory? Jak osiągnąć dojrzałość do miłości? Jak i po co dbać o płodność oraz zdrowie prokreacyjne? Jak się przygotować do rodzicielstwa? Jak chronić się przed współczesnymi zagrożeniami?

   „Wektory życia” przygotowane zostały w ramach realizacji rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, priorytet V. koordynacja, edukacja, poradnictwo i informacja, zadanie 5.5. Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, pod kierownictwem Ministerstwa Edukacji i Nauki, we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie.

   Od 1.-21.12.w naszej szkole odbywały się zajęcia w ramach zadania: "Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo-dzialania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych". Prowadzone były przez p. Monikę Grzybek i p. M. Kobierskiego

  • Informatyka - współpraca z Politechniką Gdańską

   Informatyka - współpraca z Politechniką Gdańską

     Mamy ogromną przyjemność powiadomić o zawartym porozumieniu czyli współpracy pomiędzy Politechniką Gdańską a II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. G. Morcinka w Rudzie Śląskiej. Zawarta umowa dotyczy udziału naszej młodzieży w działanośći Akademii ETI, czyli oferty dla edukacji Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki.

     Akademia ETI to zajęcia z informatyki (a także z technologii pozostających w naukowo-dydaktycznych obszarach działalności Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej) dla uczniów szkół średnich

     Współpraca ta polega przede wszystkim na prowadzeniu przez nauczycieli akademickich zajęć dla uczniów szkół średnich. Szeroki wachalarz zajęć dla naszej młodzieży to: lekcje z Informatyki i Technologii informacyjnych w laboratoriach wydziału, zajęcia nadobowiązkowe w postaci wykładów online dla zainteresowanych, udział uczniów w pracach kół naukowych uczelni.

     W ramach Akademii ETI przeprowadzane są raz w roku (na jego początku) Igrzyska Akademii ETI. 
   Wprowadzamy innowacyjne możliwości nauki szczególnie w ważnych obszarach IT celem poszerzenia wiedzy i zainteresowań naszych uczniów.

  • Warsztaty z Cyberbezpieczęnstwa

   Warsztaty z Cyberbezpieczęnstwa

    W dniach 7 i 14 grudnia odbyły się warsztaty z Cyberbezpieczństwa, które są odpowiedzią na wyzwania, które pojawiają się w naszej cyfrowej rzeczywistości a Centralny Dom Technologii stworzył ogólnopolski program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli „Cyberbezpieczni".
    

    W ramach projektu Centralny Dom Technologii realizuje kursy i warsztaty na autorskich scenariuszach.

   Tematyka kursu dla klasy 2A to:

   Moduł 1. Cyberbezpieczeństwo

   - bezpieczeństwo haseł;

   - rodzaje oszustw - analizujemy wiadomości phishingowe;

   - bezpieczne przesyłanie danych i dokumentów-  szyfrowanie plików;

   - bezpieczny software - jakie programy i narzędzia pomogą mi chronić swój komputer?

   - bezpieczne nawyki - co zrobić aby pozostać bezpiecznym?

   Moduł 2. Media społecznościowe

   - zagrożenia i zalety mediów społecznościowych;

   - moja prywatność a obecność w social media - jak być online i jednocześnie chronić swoją prywatność;

   - profilowanie, targetowanie i manipulacje - jak nie dać się algorytmom profilującym?

   Moduł 3. Manipulacje

   - jak rozpoznać fake newsa?

   - metody manipulacji i jak się przed nimi obronić?

   - bezpieczny online i offline - jak internetowe narzędzia mogą pomóc nam być bezpiecznym?

    

   Serdecznie dziekujemy organizatorom za ciekawe i praktyczne warsztaty.

    

  • Kyndryl Future Achievers Band

   Kyndryl Future Achievers Band

     W dniu 11.12.2023 odbyły się w naszej szkole warsztaty Kyndryl Future Achievers Band dla klasy 4AWarsztaty realizowane były bezpośrednio w szkole i były bardzo ciekawym i dydaktycznym,a zarazem innowacyjnym programem edukacyjnym dla młodzieży. W kilku modułach dydaktycznych specjaliści w zakresie szeroko pojętego obszaru IT wyjaśnili w sposób praktyczny i teoretyczny wiele kwestii informatycznych w takich obszarach jak sztuczna inteligencja, komputery i technologia mainframe, platformy streamingowe, chmury obliczeniowe.

     Wszystkie moduły zostały wyjaśnione w sposób ciekawy, poparty ciekawymi zadaniami dla młodzieży, która pracowała w grupach, realizując innowacyjne zadania zmierzające do wyjaśnienia postawionych problemów.

     Bardzo dziękujemy zespołowi pod kierunkiem P. Romana Krzosa z firmy Kyndryl, za nowe podejście do edukacji poprzez realizację innowacyjnych zajęć dydaktycznych. Firma Kyndryl od wielu lat realizuje bardzo ciekawe projekty dydaktyczne dla szkół średnich oraz wyższych podnosząc poziom dydaktyki informatycznej w naszym województwie, za co bardzo dziękujemy w imieniu całej społeczności szkolnej.

  • Warsztaty z robotyki w klasie 1A

   Warsztaty z robotyki w klasie 1A

   W grudniu kończymy cykl szkoleń dla naszej młodzieży związany z warsztatami z robotyki. Nasza młodzież dzięki ciekawym zajęciom poznała tajniki budowania i programowania robotów.

   Warsztaty z robotyki organizowane są w ramach projektu WSTI w Katowicach "Misja Wiedza - warsztaty edukacyjne dla młodzieży".

  • Program Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym

   Program Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym
  • 11 listopada. Narodowe Święto Niepodległości

   11 listopada. Narodowe Święto Niepodległości

   Listopad 1918 r. był w Europie czasem szczególnym. Wraz z kończącą się I wojną światową, nazywaną wówczas Wielką Wojną, w przeszłość odchodził stary porządek. Trzy mocarstwa, które pod koniec XVIII w. dokonały rozbiorów I Rzeczypospolitej, doznały klęski: Niemcy i Austro-Węgry przegrały wojnę, a carska Rosja upadła w wyniku rewolucji bolszewickiej. Na mapę naszego kontynentu powróciła Polska, odzyskująca niepodległość po trwającej grubo ponad wiek niewoli.

   Powrót polskiej państwowości był procesem rozciągniętym w czasie, trudno zatem wskazać jedną datę symbolizującą narodziny II Rzeczypospolitej. Rada Regencyjna, organ władzy Królestwa Polskiego powołany przez niemieckich i austriackich okupantów, niepodległość ogłosiła już 7 października 1918 r., w kolejnych dniach przejęła władzę nad wojskiem, a także przypisała sobie uprawnienia parlamentu i powołała rząd.

   Równocześnie, wobec przesądzonej kęski Niemiec i Austro-Węgier, w wielu miejscach w Polsce zaczęły formować się ośrodki władzy nieuznające zwierzchnictwa Rady – wśród nich utworzony 7 listopada w Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele. Koniec rządów Rady Regencyjnej nastąpił kilka dni później. 11 listopada – w dniu ostatecznej kapitulacji Niemiec – przekazała ona powracającemu do Polski z Magdeburga Józefowi Piłsudskiemu władzę zwierzchnią nad wojskiem.

   14 listopada, już jako Naczelny Dowódca Wojska Polskiego, Piłsudski otrzymał pełnię władzy. Rozpoczął się okres kształtowania ustroju nowo powstałego państwa i formowania jego naczelnych władz: utworzono rząd, w demokratycznych wyborach wybrano Sejm Ustawodawczy, który uchwalił tymczasową konstytucję. Zdecydowano też o republikańskim charakterze II Rzeczypospolitej.

   Ostatecznie świętem państwowym i dniem wolnym od pracy 11 listopada stał się w 1937 r., kiedy to Sejm uchwalił ustawę o Święcie Niepodległości. Ten akt prawny usankcjonował kilkunastoletni zwyczaj uroczystych obchodów organizowanych właśnie tego dnia. Jak wyjaśniał podczas debaty nad projektem ustawy poseł sprawozdawca, o uznaniu 11 listopada za symboliczną datę odzyskania niepodległości zdecydowały dwa fakty. Po pierwsze, wtedy właśnie „źródłem i dzierżycielem” władzy w Polsce został Józef Piłsudski, a stało się to „wśród powszechnego porywu serc ze strony szerokich mas Narodu”. Po drugie zaś, celem ustanowienia dnia świątecznego było „złożenie hołdu wielkiemu duchowi Józefa Piłsudskiego”. Bez wątpienia trudno byłoby pośród pierwszych dni i tygodni niepodległości wskazać datę silniej związaną z postacią późniejszego Marszałka niż właśnie 11 listopada.

   Szczególnego znaczenia listopadowa rocznica nabrała w kolejnych latach niewoli: w czasie II wojny światowej oraz w okresie PRL. 11 listopada stał się wówczas zakazanym symbolem marzeń i nadziei o powrocie wolnej Polski. Świętem państwowym został ponownie w 1989 r.

    

   żródło:https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=81663B5E31B4BCAAC12588F6003B152F

  • PODZIĘKOWANIA DLA GOŚCI

   PODZIĘKOWANIA DLA GOŚCI

   Szanowni Goście Zjazdu Absolwentów 2023!

   Jesteśmy zaszczyceni tym, że tak licznie przybyliście na 90 urodziny naszej szkoły. Cieszy nas fakt, że mogliśmy się dzielić z Wami tym wyjątkowym dniem. Planując uroczystość, mieliśmy nadzieję, że będzie to wydarzenie łączące Morcinkowe pokolenia. Dzięki Wam to się udało, mamy piękne wspomnienia, niezapomniane emocje, odnowione relacje...

   Serdecznie dziękujemy za wszystkie przekazane nam prezenty oraz szczere życzenia. Mamy nadzieję, że piękne wspomnienia z tego wyjątkowego wydarzenia pozostaną na długo w Waszych sercach.

   Z wyrazami szacunku i wdzięczności

   Dyrekcja Szkoły wraz z całą społecznością Morcinka

  • Podziękowania c.d...

   Podziękowania c.d...

   Dyrekcja Szkoły i Grono Pedagogiczne Morcinka serdecznie dziękuje wszystkim Rodzicom i Uczniom naszej Szkoły za ogromny wkład własny na rzecz Jubileuszu, za poświęcony czas, energię, za każde dobre słowo. Szczególne podziękowania składamy p. Celinie Grzybowskiej, której wsparcie w postaci okazałej gastronomii było bezcenne! Dziękujemy!

  • Podziękowania dla p. Krzyśki i p. Grzywaczewskiego

   Podziękowania dla p. Krzyśki i p. Grzywaczewskiego

   Dyrekcja Szkoły wraz z całą społecznością Morcinka serdecznie dziękuje

   p. Marcie Krzyśce i p. Arkadiuszowi Grzywaczewskiemu za transmisję z Jubileuszu Szkoły.

    Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni, gdyż ci, którzy z różnych przyczyn nie dotarli, 

   mogli uczestniczyć w wydarzeniu online, tym samym było nas prawie 3 tys!

  • JUBILEUSZ 90_LECIA_CZ_3

   JUBILEUSZ 90_LECIA_CZ_3
  • JUBILEUSZ 90_LECIA_CZ_2

   JUBILEUSZ 90_LECIA_CZ_2
  • JUBILEUSZ 90_LECIA_CZ_1

   JUBILEUSZ 90_LECIA_CZ_1
  • TRANSMISJA NA ŻYWO Z OBCHODÓW 90 LECIA SZKOŁY

   TRANSMISJA NA ŻYWO Z OBCHODÓW 90 LECIA SZKOŁY

   ​​​TRANSMISJA NA ŻYWO ODBĘDZIE SIĘ W  SALACH SZKOLNYCH:

    

   1. PARTER-> SALA 104/111

   2. I PIĘTRO->SALA 203/207/210

   3. II PIĘTRO->SALA 305/308

  • Drodzy Absolwenci "Morcinka". Szanowni Goście.

   Drodzy Absolwenci "Morcinka". Szanowni Goście.

   Podajemy kilka informacji organizacyjnych:

   1. Msza św. rozpocznie się o godzinie 9.15 w kościele p.w. św. Wawrzyńca i św. Antoniego w Wirku.

   2. Po zakończeniu Mszy św. zapraszamy do Miejskiego Domu Kultury do Bielszowic na uroczystą akademię, która rozpocznie się o godz.11:00. Dla osób chcących skorzystać z transportu zostaną podstawione dwa autokary, które czekają z tyłu kościoła, od ul. Ściegiennego. Osoby korzystające z własnego transportu informujemy, że parking przy MDK-u jest ogólnodostępny.

   3. W drodze do MDK-u prosimy przygotować cegiełki, które należy okazać przy wejściu (cegiełki pełnią funkcję biletu wstępu). Osoby, które nie zakupiły cegiełek na część poranną nie będą mogły uczestniczyć w Gali na terenie MDK-u, z uwagi na ograniczoną ilość miejsc. Tych absolwentów zapraszamy do budynku szkoły, gdzie można zakupić cegiełkę i obejrzeć uroczystość transmitowaną w salach lekcyjnych. Prosimy kierować się do wejścia od strony sekretariatu, od ul.Różyckiego.

   4. Informujemy również, że akademia będzie transmitowana na kanałach internetowych.
   Link do spotkania zostanie umieszczony na stronie szkoły (www.morcinek.edu.pl)
   oraz „Morcinkowym” Facebooku.

   5. Po zakończeniu uroczystej Gali ponownie będzie możliwość skorzystania z transportu autokarowego,
   który dowiezie państwa pod budynek naszej szkoły.

   6. W Morcinku zapraszamy na sentymentalne spotkania w klasach do godz. 16:30.

   7. Na terenie szkoły został uruchomiony dodatkowy parking, wjazd od ul. Jankowskiego.

    

                                             Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania.

  • 09.09. Obchodzimy Światowy Dzień FAS!!!

   09.09. Obchodzimy Światowy Dzień FAS!!!

    Uczniowie klasy 3c i 4c postanowili poszerzyć swoją wiedzę na ten
   temat. Pomoże im w tym udział w wykładzie p. Małgorzaty Karolczuk z fundacji
   FASmisja. Zachęcamy uczniów do zapoznania się z treścią gazetki
   przygotowywanej przez klasy medyczne.

  strona:

  Kontakt

  • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. G. Morcinka w Rudzie Śląskiej
   ul. Jankowskiego 22
  • 32 242 01 25,

  Morcinek w obiektywie

  Mapa

  Kontakt ePUAP

  ePUAP: Elektroniczna skrzynka podawcza – ePUAP: (Identyfikator w ePUAP)
  IILOMorcinek