ZJAZD 90-LECIA

  Informatyka Historia Matematyka Wychowanie fizyczne Szkoła nie tylko dla Einsteina

  PILOTAŻ PROGR4MOWANIA 

  Innowacja pedagogiczna wprowadzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W naszej szkole  innowacja oparta jest
  o naukę programowania z wykorzystaniem robotów Lego Mindstroms oraz rozwijanie nowych pomysłów w tym zakresie w klasie Mechatronicznej.

  Więcej informacji : PILOTAŻ PROGRAMOWANIA

   


  IT SZKOŁA

  Internetowy, otwarty program studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań

  technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w którym nasza szkoła bierze udział od 2013 roku.

  Więcej informacji: IT SZKOŁA

   


  OD ALGORYTMU DO ZAWODOWCA

  Organizatorem projektu jest ŚMCEBI – Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych wraz z Fundacją EDU-RES. W projekcie celem jest rozwijanie umiejętności
  z zakresu programowania i algorytmiki poprzez wykorzystanie język programowania Python.

  Więcej informacji: Od_ALGORYTMU_DO_ZAWODOWCA.pdf

   


   

  INFOSTR@DA”

   

   

  INFOSTR@DA” to mający siedmioletnią tradycję cykl spotkań, warsztatów i pokazów edukacyjnych o charakterze popularno-naukowym, przybliżający grafikę i nowe technologie młodym ludziom, szczególnie maturzystom.

  Więcej informacji: INFOSTR@DA

   

   


   

  CYFROWOBEZPIECZNI.PL - BEZPIECZNA SZKOŁA CYFROWA

   

  Ogólnopolski projekt międzyszkolny, którego celem jest zwiększenie wiedzy i świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu
  i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Aktywnie uczestniczymy w projekcie  biorąc udział w konwencie
  oraz szkoleniach dla nauczycieli. Uczniowie biorą udział w konkursach pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej

  Więcej informacji: CYFROWOBEZPIECZNI.PL


   

  SZKOLNA LOKALNA AKADEMIA CISCO

  CISCO  jest   największym na świecie producentem profesjonalnych rozwiązań sieciowych i zarazem ośrodkiem szkolącym w zakresie sieci komputerowych.  Fakt ten  stwarza ogromne możliwości rozwojowe  uczniów naszej szkoły i zwiększa ich szanse na rynku pracy.

  Więcej informacji: SZKOLNA LOKALNA AKADEMIA CISCO


   

  Kontakt

  • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. G. Morcinka w Rudzie Śląskiej
   ul. Jankowskiego 22
  • 32 242 01 25,

  Morcinek w obiektywie

  Mapa

  Kontakt ePUAP

  ePUAP: Elektroniczna skrzynka podawcza – ePUAP: (Identyfikator w ePUAP)
  IILOMorcinek