ZJAZD 90-LECIA

  Informacje o fundacji Jak wpłacać 1% Druk przelewu Program e-pity 2015 Przyjazna Szkoła

  Informacje o fundacji


    Fundacja Pracownicza PRO-EKO została powołana w 1993r. z inicjatywy dyrekcji ówczesnej Elektrowni Łaziska oraz organizacji związkowych działających na terenie zakładu.

  Od 2006 roku zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

    Działalność fundacji ukierunkowana jest przede wszystkim na pomoc społeczności lokalnej
  i koncentruje się na trzech głównych obszarach:

  • Pomoc chorym
  • Pomoc dzieciom i młodzieży
  • Pomoc placówkom służby zdrowia.

    PRO-EKO obdarza opieka osoby chore, starsze, niepełnosprawne. Dla nich udzielona jest pomoc organizacyjna bądź finansowa. Głównie dla tych osób fundacja udostępnia swoje konto bankowe, na którym można gromadzić środki z 1% podatku dochodowego, jak i innych darowizn.

    PRO-EKO aktywnie włącza się w programy ukierunkowane na dobro dzieci i młodzieży.
  Wspiera programy badań profilaktycznych dla najmłodszych, od lat udziela pomocy w prowadzeniu „Zielonych lekcji” dla uczniów kl. III, organizuje koncerty wspólnie z Filharmonią Śląską dla młodzieży szkolnej. Dofinansowuje hospicja i domy pomocy społecznej dla dzieci. Szczególną troską Fundacja obdarza młodzież poprzez promowanie różnych form wypoczynku. W okresie wakacyjnym wspiera organizację kolonii charytatywnych dla dzieci z ubogich rodzin.

    Fundacja pomaga także placówkom oświatowym zarówno w wyposażaniu w sprzęt, jaki
  i w drobnych pracach remontowych. Aktywnie promuje rozówj sportu i turystyki z myślą
  o prawidłowym rozwoju fizycznym najmłodszych oraz pomaga w organizacji imprez sportowo-turystycznych.


   

  Kontakt

  • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. G. Morcinka w Rudzie Śląskiej
   ul. Jankowskiego 22
  • 32 242 01 25,

  Morcinek w obiektywie

  Mapa

  Kontakt ePUAP

  ePUAP: Elektroniczna skrzynka podawcza – ePUAP: (Identyfikator w ePUAP)
  IILOMorcinek