MENU

Informatyka Historia Matematyka Wychowanie fizyczne Szkoła nie tylko dla Einsteina

 

 

 

PROJEKT „SZKOŁA NIE TYLKO DLA EINSTEINA"

 

Od stycznia 2017 w naszej szkole realizowany jest projekt „SZKOŁA NIE TYLKO DLA EINSTEINA" finansowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014/2020  a koszt uczestnictwa ucznia w projekcie pokrywany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów klas gimnazjalnych.

W ramach dodatkowych zajęć z języków obcych, matematyki i przedmiotów przyrodniczych można poszerzyć wiedzę
i rozwijać swoje pasje. Zajęcia pozwalają również wyrównywać szanse uczniów z trudnościami edukacyjnymi (zajęcia wyrównawcze) oraz adaptacyjnymi (zajęcia pedagogiczne).
W ramach działań podjętych w projekcie każdy gimnazjalista może skorzystać z indywidualnych konsultacji z pedagogiem. Dzięki projektowi szkoła wzbogaciła
się o sprzęt komputerowy i audiowizualny oraz cenne pomoce naukowe.

 

Kontakt

  • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. G. Morcinka w Rudzie Śląskiej
    sekretariat@lo2morcinekrudasl.pl

    Elektroniczna skrzynka podawcza – ePUAP: (Identyfikator w ePUAP)
    IILOMorcinek
  • 32 242 01 25,

Morcinek w obiektywie